ELCYKELPREMIE

Regeringens nya elcykelpremie ger möjlighet att få tillbaka 25% av inköpspriset för en elcykel.
Detta är en välkommen och kraftfull satsning i budgeten för 2018 av Sveriges regering för att öka möjligheten för privatpersonen att få tillgång till en elcykel. Totalt föreslår regeringen att avsätta en summa på 1050 miljoner kroner under perioden 2018-2020 till premien.

Information om premien:
Premien kommer riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien. Det sätts en gräns om en premie per person och år. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017 (är därför viktigt att folk som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum sparar sittkvitto om de vill ansöka om bidraget) På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

Länk till nyhet hos Naturvårdsverket.